ORGANIZATOR:

 • Ulimar Mariusz Wysocki, prowadzący działalność o nazwie CITY SPA z siedzibą w Płocku ul. Otolińska 8.

CELE KONKURSU:

 • Celem konkursu jest promocja działalności gospodarczej prowadzonej przez City Spa oraz promocja działalności gospodarczej partnerów konkursu.
 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145).

NAGRODY:

 • Voucher na użytkowanie auta przez 7 dni - Forda Pumy, wyposażonego w pełny zbiornik paliwa, w trakcie którego zwycięzca może pokonać max. 700 kilometrów. Odbiór nagrody musi nastąpić w terminie do 31 marca 2021.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
 • Uczestnikami konkursu zostają wszystkie osoby pełnoletnie, posiadający ważne prawo jazdy kategorii B, którzy zakupią voucher świąteczny o dowolnej wartości, na wybrane usługi w CITY SPA.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.

TERMIN:

 • Konkurs rozpoczyna się dnia 09.11.2020, a jego zakończenie zaplanowane jest na 24.12.2020

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY:

 • O wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie oraz za pośrednictwem portalu Facebook.com.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Przystąpienie do konkursu będzie traktowane jako wyrażenie zgody uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wraz z umieszczeniem tych danych na stronie internetowej City Spa, oraz numer telefonu i adres zamieszkania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez platformę Facebook.com. Udział portalu ogranicza się jedynie do przekazania informacji o konkursie.
 • Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 • Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje niniejszy regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

instagram  Facebook  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 City Spa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
kup voucher kup voucher