REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:

 • Ulimar Mariusz Wysocki, prowadzący działalność o nazwie CITY SPA z siedzibą w Płocku ul. Otolińska 8.

CELE KONKURSU:

 • Celem konkursu jest promocja działalności gospodarczej prowadzonej przez City Spa oraz promocja działalności gospodarczej partnera konkursu – MOSiR Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Plac Celebry Papieskiej 1.
 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145).

NAGRODY:

Kolejność nagród

 1. Roczne doładowanie karty abonamentowej dla jednej osoby do wykorzystania w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. (basen, siłownia, korty tenisowe, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe).
 2. Pakiet ROK W CITY SPA, obejmujący 12 comiesięcznych zabiegów dla jednej osoby.
 3. Karta abonamentowa do wykorzystania w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. (basen, siłownia, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe) dla jednej osoby.
 4. Dla pozostałych kupony rabatowe w wysokości 50 zł do wykorzystania przez okres 12 miesięcy

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
 • Uczestnikami konkursu zostają wszystkie osoby pełnoletnie, którzy zakupią voucher świąteczny o dowolnej wartości, na wybrane usługi w CITY SPA.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.

TERMIN:

 • Konkurs rozpoczyna się dnia 04.12.2021, a jego zakończenie zaplanowane jest na 24.12.2021.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY:

 • O wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora, decyduje wartość zakupionych voucherów łącznie przez 1 klienta w czasie trwania akcji promocyjnej, zgodnie z kolejnością nagród zawartych w punkcie NAGRODY.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie oraz za pośrednictwem portalu Facebook.com.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Przystąpienie do konkursu będzie traktowane jako wyrażenie zgody uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wraz z umieszczeniem tych danych na stronie internetowej City Spa. Wyłącznie w celach kontaktowych uczestników prosi się o podanie numeru telefonu i adresu zamieszkania i adresu e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez platformę Facebook.com. Udział portalu ogranicza się jedynie do przekazania informacji o konkursie.
 • Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 • Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminu partnera konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

instagram  Facebook  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 City Spa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
kup voucher kup voucher