Zamknij

I. Organizatorzy Promocji
Organizatorem akcji promocyjnej jest CITY SPA z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 Płock
II. Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się 25.11.2022r.i kończy 31.12.2022r.
III. Uczestnictwo i zasady Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla klientów, którzy posiadają specjalny kupon rabatowy, wydawany podczas zakupu vouchera na zabieg lub na kwotę, przy zakupach powyżej 200 zł. Kupony rabatowe wydawane są w terminie od 25.11.2022r do 31.12.2022r.
a. Kupony rabatowe są jednorazowe i ważne do dnia 30.06.2023r.
b. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 100 zł na usługi powyżej 350 zł. Kupon ważny jest od daty wydania.

C. Rabat jest udzielany przy płatności kartą płatniczą lub gotówką.
2. Rabat kwotowy udzielany jest jednorazowo i może być wykorzystany w czasie trwania promocji. Rabat nie dotyczy zabiegów promocyjnych, pakietów oraz karnetów.

3. Rabat nie obowiązuje przy zakupach online.
4. Kupon rabatowy ważny jest w terminie 25.11.2022r do 30.06.2023 r.
5. Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą i z innymi promocjami, a także nie podlegają wymianie na gotówkę.
IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad realizacji niniejszej Promocji mogą być składane przez Klientów w terminie 30 dni od daty pozyskania przez Klienta kuponu lub czynności, która narusza wg Klienta zasady promocji do CITY SPA 09-407 Płock ul. Otolińska 8.

2. Reklamacja, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji, a w przypadku niewykorzystania kuponu, także i kupon. W przypadku reklamacji dotyczącej naruszenia zasad realizacji niniejszej Promocji podczas sprzedaży (w szczególności nieudzielenia rabatu lub udzielenia go w nieprawidłowej wysokości) należy obligatoryjnie dołączyć także kserokopię dowodu sprzedaży.
3. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o rozpatrzeniu reklamacji.
4. W przypadku nieuzasadnionego nienaliczenia rabatu powstałego z winy CITY SPA Organizator zwróci Klientowi różnicę pomiędzy zapłaconą ceną a ceną pomniejszoną o wysokość przysługującego rabatu.
V. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 25.11.2022r. i jest dostępna:
a. w siedzie firmy CITY SPA 09-407 Płock ul. Otolińska 8.
b. w serwisie internetowym www.cityspa.net.pl

2. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres CITY SPA
09-407 Płock ul. Otolińska 8.

 

Facebook Instagram Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 City Spa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
+48 698 548 989